Kurani

“Dirhemi” Në Kohën e Jusufit

M S M Saifullah, `Abdullah David & Muhammad Ghoniem Hyrje Dhe e shitën atë (Jusufin( për një çmim të vogël, për disa dirhemë (masë argjendi) darāhima ma‘dūdatintë numëruar, sepse në mesin e tyre pati asash që nuk lakmuan (për çmim më të lartë).  Kuran

Read More →
Close