Krishterimi

Qasja e Re e Kishës Katolike Ndaj Ndjekësve të Feve të Tjera

Miguel Ayuso Miguel Ayuso*   Hyrje   Si fillim do të përqendrohemi në dy ngjarje domethënëse, ngushtësisht të lidhura. E para është Konçilli i dytë i Vatikanit, i cili ishte ndjekja e Frymës së Perëndisë pa u shqetësuar shumë për pasojat. Ideja madhështore e

Read More →
Close