Shkenca sociale

Besimi në teoritë e konspiracionit: Një vështrim përtej klisheve

Karen M. Douglas, Robbie M. Sutton, dhe Aleksandra Cichocka Ese e shkëputur nga:  Karen M. Douglas, Robbie M. Sutton, And Aleksandra Cichocka, “Belief in Conspiracy Theories: Looking Beyond Gullibility”, in The Social Psychology of Gullibility, (ed.)  Joseph P.

Read More →
Close