Shkenca sociale

Një histori e shkurtër e idesë së progresit

  Alain de Benoist*   Ideja e progresit duket se është një nga presupozimet teorike të modernitetit. Madje dikush mund ta konsiderojë atë, jo pa arsye, si “fenë reale të qytetërimit perëndimor”. Historikisht, kjo ide u formulua më herët sesa

Read More →
Close