Shkenca sociale

Historiografia perëndimore rreth filozofisë arabe: Një analizë kritike

Dimitri Gutas1 Fragment i shkëputur nga Dimitri Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on theHistoriography of Arabic Philosophy”, In British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 1 (May, 2002), pp. 5-25. Asnjë moment i

Read More →
Close