Islami

Dija dhe konformizmi fetar

Imam al-Sanusi (koment: Seid Feuda)   Shaykh Saʿid Foudah, A Refined Explanation of the Sanusi Creed: The Foundational Proofs (Sunni Publications, 2018), 55-61.     Teksti i kësaj eseje është shkeputur nga manuali i mirënjohur i doktrinës Islame (akide) të

Read More →
Close