Për donacione në qendrën ERASMUS

Kontaktoni në adresën tonë e-mail:

erasmusi.al@gmail.com

Së shpejti do njoftoheni për aktivitetet tona.

Ju faleminderit!

Rrjetet sociale

1 javë më parë

Erasmus
Artikull i ri në faqen ErasmusPaqja, revolucioni dhe lufta në krishterim – Richard G. Jones(linku në koment) Kjo ese ofron një panoramë të diskutimeve brenda krishterimit në lidhje me revolucionin, luftën, dhe paqen. Në pjesën e parë autori shqyrton diskutimet e krishtera rreth asaj që njihet ndryshe si “lufta e drejtë”. Ai vë në pah se në mendimin e krishterë rreth luftës dhe paqes ka pasur tre rryma kryesore. 1) Ajo e pranimit se ekzistojnë disa luftëra të drejta që duhen deklaruar nga sunduesit e krishterë dhe në të cilat duhet të luftojnë ushtarët e krishterë; 2) ajo e njohjes së disa luftërave si të urdhëruara hyjnisht, kryqëzata, dhe 3) ajo që e konsideron të gjitha luftërat dhe pjesëmarrjen në to si anatemë për të krishterët. Pasi analizon secilin opsion autori sjell në vëmendjen e lexuesit edhe kritikat e ashpra morale që secili prej këtyre opsioneve ka marrë në mendimin bashkëkohorë të krishterë. Në pjesën e dytë, autori shqyrton temën e luftës nukleare dhe metodave të deterrencës (shkurajimit, përfrikësimit). Ai nxjerr në pah se ekzistojnë dallime të qarta midis të krishterëve në lidhje me moralitetin e motadave të deterrencës. Disa prej tyre (si p.sh. anglikanët) e refuzojnë tërësisht moralitetin e metodave të deterrencës; Katolikët i pranojnë me keqardhje ato, vetëm nëse janë të lidhura me qëllimin për të kërkuar reduktimin e armatimit. Raporti metodist shkon më tej dhe i quan ato idhujtari sepse janë shumë të lidhura me kryelartësinë.Në pjesën e tretë, autori sjell diskutimet brenda krishterimit rreth temës së luftës civile dhe revolucionit. Ai nxjerr në pah se si qendrimi tradicional i krishtere e ka shkurajuar revolucionin si metodë të ndryshimit politik dhe ka këmbëngulur në bindjen ndaj autoriteteve shtetërore si dhe të duruarit të padrejtësive të shkaktuara nga autoritetet politike. Megjithëkëtë, fryma revolucionare e ardhur nga Amerika latinë në formën e teologjisë së çlirimit ka bërë që tema e revolucionit të vij sërish në vëmendjen e teologëve të krishterë dhe të rikonsiderohet qendrimi tradicional duke u ravijëzuar disa kushte dhe principe morale të cilat mund ta legjitimojnë metodën revolucionare. ... Më tepërMë pak
Ndiqni në Facebook
Modifikuar: 10/01/2021

Komentet janë të mbyllura.

Close