Botime Erasmus

Libër: Të keqkuptosh xhihadin: Nga spiritualiteti i xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit

Botime Erasmus: copyright 2017   Tabela e lëndës  Hyrje Të kuptosh xhihadin – Hamza Yusuf Nga spiritualiteti i xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit – Reza Shah-Kazemi Xhihadi nuk është luftëe pandërprerë – Zaid Shakir Natyra e xhihadit në Islam

Read More →

Muhamedi

Funksioni i traditave profetike në sufizëm

Jonathan A.C. Brown   HYRJE Tradita mistike islame, ose ndryshe Sufizmi, ka qenë historikisht një nga përbërësit më të rëndëishëm të fesë. Në historinë islame, Sufizmi ka luajtur një rol të dyfishtë. Nga njëra anë, ai ka shërbyer si një mjet përmes të

Read More →
Close