Islami

Disiplina e Sufizmit

Ibn Haldun Fragment i shkeptur nga libri i mirënjohur i Ibn Haldunit, “El-Mukadimeh”,  ediconi kritik nga Abdullah Muhamed el-Dervish, vëll. II, fq. 225-242 Kjo disiplinë i përket disiplinave të Sheriatit dhe e ka origjinën në Islam. Sufizmi mbështetet në

Read More →

Muhamedi

Sufizmi

Imam Neveviu Fragment i shkëptur nga libri i Imam Neveviut, “El-Mekasid: Ma jexhibu ma’rifetuhu min el-din”(Objektivat: Çfarë është e domosdoshme të njihet prej fesë”. (Botime: Mektebeh el-Ghazali, Siri 2001), fq. 56-66 Rregullat e udhës së

Read More →

Botime Erasmus

Libër: Transcendenca hyjnore dhe shprehja e saj

Ismail Faruki     Përktheu Edvin Cami Titulli i origjinalit: Faruqi – Divine Transcendence and Its Expression   Ky artikull është botuar në: Henry O. Thompson (bot.), “The Global Congress of the World’s Religions (Proceedings of 1980-82 Conference), (Uashington, DK:

Read More →

Dialogu ndërfetar

Problemet midis shkencës dhe teologjisë përgjatë historisë së tyre moderne

  Wolfhart Pannenberg Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “The Historicity of Nature: Essays on Science and Theology”, (Templeton Foundation Press, 2008), f. 41-48. Ka qenë një kohë rreth shekulit të XIX ku të shumtë ishin ata që

Read More →
Close