Krishterimi

Jeta pas vdekjes: Koncepti i krishterë

Hiroshi Obayashi Fragment i marrë nga artikulli i Hiroshi Obayash-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Të krishterët e hershëm, përfshi edhe autorët e librave të Dhjatës së Re, kanë qenë të zhytur në besimin lidhur me

Read More →

Krishterimi

Historia e polemikave islamo-krishtere

Norman Daniel Fragment i marrë nga artikulli i Norman Daniel-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Vetë Kurani e përcakton sferën e polemikës midis myslimanëve dhe të krishterëve, sepse ai shpall termat dhe vë caqet e

Read More →

Krishterimi

Jeta pas vdekjes: Koncepti hebraik

David Stern Fragment i marrë nga artikulli i David Stern-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Koncepti i një jete tjetër pas kësaj sonës ka mare formë gradualisht dhe rrallëherë është vendosur në një formë dogmatike

Read More →

Krishterimi

A ka pasur ndikim Krishterimi në Arabi?

Jishan Xhufu & Mohd Elfie Nieshaem Xhuferi Misionarët e krishterë dhe kundërshtarë të tjerë të Islamit janë përpjekur të krijojnë, se në ç’mënyrë ka patur mundësi Profeti a.s të njihte shumë prej historive të profetëve të kaluar. Ata kanë bërë

Read More →

Jezusi

Kryqëzimi i Jezusit

Geza Vermes Marku 15:21-32 Ata e detyruan një kalimtar, një farë Simoni nga Kirena që kthehej nga ara, babai i Aleksandrit dhe Rufit që të mbante kryqin e tij. Pastaj e çuan Jezusin në vendin e quajtur Golgota, që do të thotë “Vendi i kafkës”. I dhanë të pijë

Read More →

Krishterimi

Morali dhe etika në kulturën shekullare të botës bashkëkohore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg , “Fondamenti dell’etica: prospettive filosofico-teologiche”, Queriniana, Brescia 1998, f. 7-28.   Baza antropologjike e shoqërisë moderne dhe superioriteti i etikës mbi dogmatikën Është i

Read More →

Jezusi

Traditat në lidhje me Jezusin – pjesa e I

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i Jemes Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, scm press, 2006 Cfarë i ka ndodhur në të vërtetë traditave të veçanta gjatë procesit të përcjelljes dhe shkrimit? A ka ndonjë provë të qartë se

Read More →

Krishterimi

Lartësimi i Jakobit dhe përçmimi i Palit në Dhjatën e Re

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i James Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, SCM press, 2006, f. 1-6 Ky theksim i dyfishtë është plotësues për të parin, kjo sepse në judeo-krishterim, Pali denigrohej pikërisht se shihej si një

Read More →

Jezusi

Jezusi dhe rrëfimi i ngjitjes në kryq

Grup autorësh Ngjitja në Kryq Se kryqëzimi ishte një nga dënimet më mizore të buruara nga brutaliteti njerëzor, kjo ishte një gjë njëzëri e njohur nga mendjet e ndritura të lashtësisë: “Vetë emri i kryqit do të qëndrojë jo vetëm në trupin e qytetarëve të

Read More →

Islami

Toleranca bujare e Islamit dhe ndikimi i saj në jetën e myslimanit

Hamza Jusuf Koha që po kalojmë është plot konflikte e rrëmuja, që kanë pjellë kudo revolta dhe shqetësim, termat arabë të të cilave janë fitne dhe haraxh. Sipas disa traditave profetike, të dy gjendjet e mësipërme pasqyrojnë situatën aktuale të komuniteteve

Read More →
Close