TwitterFacebookPinterestGoogle+

Tag Archives: krishteirmi

Si e humbi në të vërtetë Perëndimi Zotin: Një teori e re mbi shekullarizimin

Konspekti  kryer nga: Anne Hendershott, Franciscan University. Titulli në origjinal: Mary Eberstadt, How the West Really Lost God: A New Theory of Secularization (Philadelphia: Templeton Press, 2013)   Teza sekulariste pretendon se entuziasmi fetar në perëndim ka pasur kulmin e tij në Mesjetë dhe pas kësaj periudhe ka nisur rënia e tij. Deri disa dekada më…

Read more

Transcendenca hyjnore dhe Krishterimi

Ismail Faruku Të krishterët   Historia e hershme e doktrinës së krishterë zbulone tre burime të ndara ndikimi: Judaizmin, Helenizmin dhe fetë e mistereve.     2.      Burimi çifut   Jezusi lindi si çifut dhe ndjekësit e tij të parë qenë çifutë. Ai dhe ata pranonin shkrimet e shenjta çifute si shkrime hyjnore dhe identifikoheshin me…

Read more