TwitterFacebookPinterestGoogle+

Tag Archives: fikhu

FIKHU DHE PËRSHTATJA NDAJ REALITETIT SHOQËROR

Muhamed Hashim Kemali   Muhamed Hashim Kemali   Ese e marrë nga periodikja “The Muslim World”, vëllimi LXXXVI, Nr. 1, Janar 1996, f. 62-84.   Hyrje   Krahas përpjekjes për të ofruar një vështrim të përgjithshëm të fikh-ut (jurisprudencës islame), kjo ese formulon edhe një përgjigje ndaj çështjes themelore nëse ka, apo jo, ligji islam…

Read more