TwitterFacebookPinterestGoogle+

Islami dhe fetë e tjera

Ismail Faruqi Përmbajtja METARELIGJIONI ISLAM  A. Judaizmi dhe Krishterimi  B. Fetë e tjera C. Marrëdhënia e Islamit me të gjitha qeniet njerëzore METARELIGJIONI ISLAM NË HISTORI A. Ymeti çifut B. Ymeti i krishterë C. Ymeti i feve të tjera PËRFUNDIM Drejt një teorie islame të metareligjionit Marrëdhënia e Islamit me fetë e tjera është vendosur…

Read more

Përse mbahet e fshehur nata e kadrit?

    Përgatiti: Rezart Beka   Dhjetë ditët e ramazanit sapo kanë trokitur dhe besimtarët përgatiten t’i presin ata me shtim në adhurime, lutje dhe përshpitshmëri. Këto ditë përmbajnë brenda tyre natën më të vlefshme dhe më të gjurmuar të gjithë muajit të ramazanit, d.m.th. natën e kadrit. Ajo është një natë të cilën Zoti…

Read more

Imam Ebu Hanife dhe Hadithi

Abdur-Rahman Ibn Yusuf Në vitin 80 hixhri lindi një personalitet i madh, i cili u angazhua në studimin e shkencave fetare me dijetarët e mëdhenj të kohës së tij. Ai vijoi ta përpunonte dhe ta kodifikonte këtë dije, veçanërisht në fushën e jurisprudencës (fikhut), në dobi të ymetit të Muhamedit (a.s.). Ky personalitet ishte Ebu…

Read more

Mundet vallë liberalizmi ta tolerojë Islamin?

Nga Abdel Hakim Murad*   Lipset vallë të jesh liberal për t’i përkitur Perëndimit? Me gjithë mohimet e sjellshme multikulturaliste, kjo pyetje shtrohet para nesh gjithnjë e më ngulshëm. Bashkimi Europian, teksa shtrëngohet të nyjëtojë një vizion të njëjtë kulturor sikurse edhe ekonomik, luan rregullisht me deklarata të mëdha mbi Europën si një vizion bashkësie…

Read more

A janë hoxhallarët të pakritikueshëm?

Përgatiti: Rezart Beka Shpesh tek myslimanët shohim një qëndrim sipas së cilit çdokush i cili guxon të kritikojë, këshillojë, hoxhallarët në publik konsiderohet si fitnexhi, i infiltruar nga ndonjë grup i caktuar etj. Kryesisht ndaj këtyre njerëzve derdhet gjithë armiqësia dhe përçmimi i myslimanëve. Ata etiketohen si njerëz të prishur si dhe shepsh këshillohen të…

Read more

Shteti komb dhe rendi shoqëror në perspektivën e Krishterimit

John Raines Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991 Në historinë e krishterë janë zhvilluar dy tradita të mëdha në lidhje me shtetin komb dhe rendin politik. E para është tradita e Shën Agustinit e cila ka pasur një ndikim të konsiderueshëm…

Read more

Evropa kundër Islamit: Islami në Evropë

Talal Asad     The Muslim World, vëll. LXXXVII, Nr. 2, Prill 1997, f.  183-195.   I   Është banal, por gjithsesi i rëndësishëm, fakti se në demokracitë liberale mjetet e komunikimit masiv janë një burim i domosdoshëm i informacionit rreth botës bashkëkohore, një informacion që është i domosdoshëm për formimin e opinionit politikisht të…

Read more

Kurani si shkrim i shenjtë: një vlerësim i perspektivave bashkëkohore të krishtera

F. Peter Ford, JR   Fragment i shkëputur nga Muslim World, Vol. LXXXIII, nr. 2, Prill 1993 Pranimi se shkrimet e ndryshme të shenjta të botës i shërbejnë një funksioni unik brenda bashkësive fetare gjegjëse është bërë një temë e rëndësishme për diskutim, veçanërisht në mesin e atyre që janë të përfshirë në studimin krahasimor…

Read more

Toleranca bujare e Islamit dhe ndikimi i saj në jetën e myslimanit

Hamza Jusuf Koha që po kalojmë është plot konflikte e rrëmuja, që kanë pjellë kudo revolta dhe shqetësim, termat arabë të të cilave janë fitne dhe haraxh. Sipas disa traditave profetike, të dy gjendjet e mësipërme pasqyrojnë situatën aktuale të komuniteteve dhe njerëzve në ditët që jetojmë. Ne, ndërkohë, nuk duhet që t’i anashkalojmë, apo…

Read more