TwitterFacebookPinterestGoogle+

Cilësitë e profetit Muhamed (a.s.) dhe etika e tij

Safjurrahman el-Mubarekfuri Resulull-llahu a.s. është shquar me norma të përsosura etike, të cilat nuk mund të përshkruhen me fjalë. Për këtë dëshmon ndikimi i tij tek njerëzit, zemrat e të cilëve flakëronin për t’a respektuar dhe nderuar. Flakëronin për t’a shoqëruar dhe për t’a madhë­ruar atë, siç nuk mbahet mend për ndonjë njeri në këtë…

Read more

Hytbja e profetit (a.s) në Tabuk

Shkëputur nga ‘Jeta e Muhamedit’ nga Prof. A.H. Sidikui faq. 283-4 Në vitin 630 profeti Muhamed a.s drejtoi një ekspeditë drejt Tebukut. Në Tebuk ai mbajti një hytbe klasike që përmbledh shkurtimisht mesazhin e tij. Pasi e madhëroi dhe falënderoi Allahun e Lartësuar, profeti a.s tha: “Me të vërtetë, fjala më e vërtetë është Libri…

Read more

Dhembshuria dhe mëshira e profetit Muhamed

Allahu ka thënë për dhembshurinë, butësinë dhe mëshirën e profetit Muhamed ndaj gjithë krijesave: Allahu thotë: “E Ne të dërguam ty (Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat” Pjesë e përsosmërisë së tij është fakti se Allahu i tha atij dy nga emrat e Tij duke i thënë: “i mëshirshëm dhe i dhembshur ndaj…

Read more
1 2 3