TwitterFacebookPinterestGoogle+

“Dirhemi” Në Kohën e Jusufit

M S M Saifullah, `Abdullah David & Muhammad Ghoniem Hyrje Dhe e shitën atë (Jusufin( për një çmim të vogël, për disa dirhemë (masë argjendi) [darāhima ma‘dūdatin]të numëruar, sepse në mesin e tyre pati asash që nuk lakmuan (për çmim më të lartë).  [Kuran 12:20] Në historinë e Jusufit (Jozefit) në Kuran, vëllezërit e Jozefit,…

Read more

Pushtimi dhe konvertimi, lufta dhe paqja në Kuran

Caner K. Dagli Fragment i shkëputur nga eseja e autori Caner K. Dagli, “Conquest and Conversion, War and Peace in the Qur’an”, In The Study Quran: A New Translation and Commentary, eds. S.H. Nasr and C.K. Dagli (HarperOne 2015), fq. 1805-1818. Duke filluar me persekutimin e bashkësisë së hershme myslimane nga Kurejshët idhujtarë, që çoi…

Read more

Vendi i Sufizmit në Islam

Nuh Ha Mim Keller Fragment i shkëputur nga shënimet që Nuh Ha Mim Kelleri i ka bërë librit të Imam Neveviut, “Al-Maqasid: Nawawi’s Manual of Islam”, trans. Nuh Ha Mim Keller (Amana Publications 2003), fq. 166-186. 8.11.a (shënim: Myslimanët bashkëkohor ndonjëherë dëgjojnë se Sufizmi është i huaj për Islamin, dhe pyesin veten në lidhje me…

Read more

Të kuptosh xhihadin

Hamza Yusuf Fragment i marre nga libri ” The Creed of Imam al Tahawi”, Translated, Introduced and Annoted by Hamza Yusuf,  botime Fons Vitae 2009. Fjala “xhihad” nënkupton “betejë” apo “përpjekje” në kuptimin më të gjerë, por në kontekstin e “Kredos së Imam Tahavit” ajo nënkupton një përpjekje të armatosur, qoftë për vetëmbrojtje, qoftë sulmuese për…

Read more

A lindin të mirë fëmijët?

Abigail Tucker       Kërkimet shkencore të kohëve të fundit në fushën e Zhvillimit të Fëmijës na japin përgjigjie të papritura për pyetjen e moçme se nga vjen morali.   Nga Abigail Tucker Revista Smithsonian, Janar 2013     Arbër Tasimi është një kërkues shkencor 23 vjeçar në Qendrën e Konjicionit Foshnjor në Universitetin Yale,…

Read more

Çfarë bënë myslimanët për hebrenjtë?

David J Wasserstein   Islami i shpëtoi hebrenjtë. Ky është një pohim jopopullor dhe i sikletshëm në botën moderne, por është një e vërtetë historike. Argumenti për këtë pohim është i dyfishtë.  Pikësëpari, në vitin 570 (e.s.), kur lindi Profeti Muhamed, Hebrenjtë dhe Judaizmi ishin në rrugë drejt harresës. Së dyti, ardhja e Islamit i…

Read more

Bashkësia e besimit dhe rendi botëror në këndvështrimin e Islamit

Mahmud Auam   Fragment i shkëputur nga libri: “Trialog i feve abrahamike”, Editor Ismail Faruki (Botime Erasmus, 2006)     Gjatë një ceremonie në Institutin Ndërkombëtar Suedez për Hulumtimet e Paqes (Swedish International Peace Research Institute), mbajtur më 11 maj të vitit 1979, i ndjeri Earl Mountbatten i Burmës pohoi: “Gjatë këtyre viteve janë mbajtur…

Read more

KUSH JANË JOBESIMTARËT

Hamza Jusuf   Kufri mund të përkufizohet si mosbesim, mohim, mosmirënjohje ose refuzim arrogant i të vërtetës; ai ka edhe ngjyresa të tjera kuptimore në Kuran dhe Sunet. Kurani përmend se kur njeriu zë e shqetësohet nga e vërteta ai fillon të mendojë (fekkere) rreth saj dhe të përcaktojë (kaddera) se cila është qasja më e…

Read more
1 2 3 4