TwitterFacebookPinterestGoogle+

Marrëdhëniet gjinore në këndvështrimin e krishterë

Marcus Braybrooke Çështja e marrëdhënieve gjinore dhe seksualitetit, siç është shprehur edhe John Macquarrie, është një “dinamit” [1] i vërtetë. Ai citon Linda Woodhead, e cila ka shkruar rreth grave/feminilitetit në “The Oxford Companion to Christian Thought”, e cila ka thënë: “ajo që nevojitet është një reflektim i ri dhe krijues mbi misterin e dallimeve…

Read more

Shëlbimi në Hebraizëm dhe Krishterim

WALTER S. WURZBURGER & WILLIAM J. WOLF       Koncepti hebraik i shëlbimit përbëhet nga shtresa të ndryshme të cilat reflektojnë shumësinë e ngjyrimeve të termit hebraik kipper(të kryesh shëlbimin). Etimologjikisht, ky term biblik mund të marrë këto kuptime: (1) “të pajtosh” (Eksodi 25:17, Levitiku 16:2), (2) “shpagim” apo “fshirje” (Isaia 27:9, Jeremia 18:23), ose (3) “shpengim” (Eksodi 30:12, Numrat 35:31–32). Për…

Read more

Muhamedi sipas këndvështrimit të krishterë

Keith Ward     Në këtë ese dëshiroj të tregoj se ndonëse shumë vlerësime tradicionale të krishtera për figurën e Muhamedit kanë qenë negative, gjithsesi duke nisur nga shekulli i nëntëmbëdhjetë janë bërë shumë përpjekje domethënëse për ta parë figurën e tij në një këndvështrim më pozitiv. Unë do të shqyrtoj veprën e peshkopit Kenneth…

Read more

Mëkati dhe mëkati fillestar

Philip L. Quinn   Fragment i shkëputur nga: “A Companion to Philosophy of Religion (Blackwell Companions to Philosophy) by Philip L. Quinn and Charles Taliaferro (Paperback – Jun 25, 1999), f. 541-548 Sipas një koncepti të hershëm, gabimet njerëzore janë shkelje të cilat të fëlliqin ose njollosin, d.m.th. prodhojnë forca ndotëse të cilat në një formë…

Read more

Lindja e Jezusit dhe Kisha katolike

Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown me titull: “An Adult Christ at Christmas; The Liturgical Press 1978, f. 1-3  Ungjilli i Mateut dhe Lukës fillon me historinë e konceptimit të Jezusit dhe lindjen e tij (quajtur ndryshe rrëfimi i lindjes). Në këtë gjë ato dallojnë dukshëm nga dy ungjijtë e tjerë…

Read more

Transcendenca hyjnore dhe Krishterimi

Ismail Faruku Të krishterët   Historia e hershme e doktrinës së krishterë zbulone tre burime të ndara ndikimi: Judaizmin, Helenizmin dhe fetë e mistereve.     2.      Burimi çifut   Jezusi lindi si çifut dhe ndjekësit e tij të parë qenë çifutë. Ai dhe ata pranonin shkrimet e shenjta çifute si shkrime hyjnore dhe identifikoheshin me…

Read more

Niçja dhe antikrishti

Rezart Beka E gjithë filozofia e Niçes duket sikur përshkon një rrugë të vetme e cila të shpie domosdoshmërish tek koncepti i mbinjeriut. Nëse do të bënim një skicë të kësaj rruge do të shihnim se ajo ka katër terma kyç. I pari është vdekja e Zotit, i dyti është koncepti i pohimit të jetës,…

Read more

Liberalizmi akademik

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymon Brown me titull: “An Introduction to New Testament Christology”, Paulist Pres, New York 1994 Kjo qasje dallon nga ajo e liberalizmit jo akademik në shumë mënyra. Ajo pranon se Dhjata e Re është e mbushur me pasazhe kristologjike nga fillimi deri në fund dhe mbështetësit e kësaj…

Read more

A ka pasur ndikim Krishterimi në Arabi?

Jishan Xhufu & Mohd Elfie Nieshaem Xhuferi Misionarët e krishterë dhe kundërshtarë të tjerë të Islamit janë përpjekur të krijojnë, se në ç’mënyrë ka patur mundësi Profeti a.s të njihte shumë prej historive të profetëve të kaluar. Ata kanë bërë shumë deklarata të cilat ishin provuar vetëm nga dëshirat e tyre të kota, të tilla si…

Read more

Jeta pas vdekjes: Koncepti hebraik

Jeta pas vdekjes ne hebraizem, shtepimi ne boten tjeter, ferri dhe parajsa

David Stern Fragment i marrë nga artikulli i David Stern-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Koncepti i një jete tjetër pas kësaj sonës ka mare formë gradualisht dhe rrallëherë është vendosur në një formë dogmatike apo sistematike. Ideja e jetës pak vdekjes në hebraizëm është fokusuar si në besimin e ringjalljes trupore…

Read more
1 2 3 4