TwitterFacebookPinterestGoogle+

Morali dhe etika në kulturën shekullare të botës bashkëkohore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg , “Fondamenti dell’etica: prospettive filosofico-teologiche”, Queriniana, Brescia 1998, f. 7-28.   Baza antropologjike e shoqërisë moderne dhe superioriteti i etikës mbi dogmatikën Është i njohur prej kohësh fakti që historia e epokës moderne në botën perëndimore, duke nisur nga fundi i shekullit XVI dhe…

Read more

Qasja e Re e Kishës Katolike Ndaj Ndjekësve të Feve të Tjera

Miguel Ayuso Miguel Ayuso*   Hyrje   Si fillim do të përqendrohemi në dy ngjarje domethënëse, ngushtësisht të lidhura. E para është Konçilli i dytë i Vatikanit, i cili ishte ndjekja e Frymës së Perëndisë pa u shqetësuar shumë për pasojat. Ideja madhështore e Papa Gjonit XXIII ishte përditësimi (aggiornamento) brenda kishës. E dyta është Ecclesiam…

Read more

Feja dhe natyra njerëzore

Wolfhart Pannenberg         Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “The Historicity of Nature”, edited by Niels Henrik Gregerson (Templeton Foundation Press, 2008), f. 75-87.       Midis karakteristikave unike që e dallojnë qenien njerëzore nga gjitarët dhe shumica e vertebrorëve ngushtësisht të lidhura me të është fakti se, në…

Read more

Kuptimet e shkrimit të shenjtë – këndvështrimi i krishterë

Joseph A. Fitzmyer   Fragment i shkëputur nga libri i Joseph A. Fitzmyer-it me titull “The Interpretation of Scripture: In Defense of the Historical-Critical Method”, Paulist Press (May 2008)   Kuptimi i pasazheve të Shkrimit të Shenjtë ka qenë temë diskutimi që prej shfaqjes së Dhjatës së Re. Shkrimtarët e librave të këtij testamenti kanë cituar shpeshherë…

Read more

Historia: Këndvështrimet e krishtera

C.T. McIntyre  Fragment i shkëputur nga “Encyclopedia of Religion, second edition, (Thomson Gale 2005), vol. VI, f. 4052-4057   Të krishterët e kuptojnë historinë nga perspektiva e jetës së Jezuit të Nazaretit (rreth 4 p.l.K.-30 l.K), të cilin ata e quajnë Krishti. Të krishterët besojnë se në Jezu Krisht, Zoti u trupëzua në historinë njerëzore dhe në këtë…

Read more

Teilhard De Chardin mbi Krijimin dhe Jetën e Krishterë

Robert L. Faricy   ‘I krishteri është i mbërthyer nga forca që duket se tërheqin atë në dy drejtime. Feja e tij, me theksin e saj mbi heqjen dorë nga bota dhe vaniteti e përkohshmëria e gjërave këtu poshtë, dhe me nënvizimin e saj të transhendencës së Zotit dhe parësisë së ruajtjes së një thesari…

Read more

Evolucion: Këndvështrimi i krishterë

Karl Rahner     Fragment i shkëputur nga: Encyclopedia of Theology, Edited by Karl Rahner, Burns & oates publishing, 1975, f.  475-488    Antropologjikja   Me evolucion apo zhvillim filogjenetik biologu kupton atë proces të tejzgjatur dhe të fuqishëm që ka shpënë, me kalimin e epokave gjeologjike, në forma organike gjithnjë e më të reja dhe…

Read more

Moraliteti seksual dhe drejtësia shoqërore në krishterim

Thomas Rausch SJ     Dishepullësia e krishterë duhet të frymëzojë si jetën tonë ndërpersonale ashtu dhe atë shoqërore. Moraliteti seksual merret me shprehjen e përshtatshme të shtysës për intimitet, dashuri dhe riprodhueshmëri, e cila luan një rol mjaft të rëndësishëm në marrëdhëniet tona ndërpersonale. Drejtësia shoqëroreë përshkruan atë që ndodh kur shoqëritë tona janë…

Read more

A JANË QËNIET NJERËZORE THELBËSISHT FETARE?

DESIREE BERENDSEN     NJË DISKUTIM I TEORIVE TË FESË TË KARL RAHNERIT DHE GERHARD OBERHAMMERIT     Fragment i shkëputur nga revista akademike:  Studies in Interreligious Dialogue, Nr. 9, viti 1999, f. 189-206     Problemi: Çfarë është feja?   Teologët i përqasen fesë si një fenomen i përgjithshëm njerëzor ose krahasojnë përmbajtjen e…

Read more
1 2 3 4