TwitterFacebookPinterestGoogle+

Evolucioni dhe Krishterimi: Një perspektivë harmonizuese

Wolfhart Pannenberg   Që nga publikimi i parë Darvinit, në vitin 1859, doktrina e evolucionit të formave dhe llojeve të jetës përmes seleksionimit natyror, falë ndryshimeve individuale brenda një popullate të caktuar, gjatë luftës për mbijetesë, ka qenë një çështje e diskutueshme midis shkencëtarëve dhe objekt debatesh ideologjike. Gjithsesi, polemikat ndërmjet shkencëtarëve nuk u përqendruan…

Read more

Letrat intime dhe kuptimi i misionarizmit të Nënë Terezës

 Rezart Beka Shenjtërimi i Nënë Terezës është planifikuar të shpallet nga autoritetet e Vatikanit në 4 shtator 2016. Kjo ngjarje ofron një rast tejet të volitshëm për të formuar një përshtypje sa më objektive rreth personit të Nënë Terezës, vokacionit të saj fetar dhe natyrës së misionit të saj bamirës. Në vitin 2007 At Brian…

Read more

Kisha katolike dhe besimet e tjera: trialog i feve abrahamike

Kardianal Sergio Pignedoli, Vatikan Fragment i shkëputur nga libri “Trialog i feve abrahamike”, edituar nga Ismail Faruki, botuar nga “Qendra Erasmus”, viti 2009.   “…ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh” (Zanafilla 17:4).   Është një nder për mua që m’u kërkua nga ana e Akademisë Amerikane të Feve të mbaj këtë kumtesë.…

Read more

Celibati: Këndvështrimi i krishterë

Leonard M. Weber Fragment i shkëputur nga: “Encyclopedia of Theology”, Edited by Karl Rahner, (Burns & oates publishing), 1975, f. 178-184 Celibat këtu do të thotë jo thjesht fakti i të mos qënit të martuar, ndonëse një gjendje e tillë mund të ketë lidhje teologjike dhe pastorale kur ai shërben për të promovuar qëllime të…

Read more

Shekullarizmi: këndvështrimi i krishterë

Wolfhart Pannenberg   Çfarëdo që të nënkuptohet me shekullarizim, të paktë janë ata që nuk do të pajtohen se gjatë këtij shekulli kultura publike është bërë më pak fetare. Kjo nuk është, siç sugjerojnë disa, thjesht rezultat i ndarjes së kishës dhe shtetit që për herë të parë ndodhi dy shekuj më herët. Asokohe, një…

Read more

HISTORIA E TEOLOGJISË MORALE

Timothy E. O’Connell Fragment i shkëputur nga libri: “Contemporary Catholic Theology: A Reader, edited by Michael A. Hayes & Liam Gearon, (Gracewing Publishing, 1998), f. 389-403. Fëmijët kanë pyetur gjithmonë: ‘Nga kam ardhur unë?’ Ndërsa kanë filluar ta përjetojnë veten si persona, ata kanë kuptuar se rrënjët e tyre janë pjesë e identitetit të tyre. Sigurisht,…

Read more

PARACAKTIMI (NË TEOLOGJINË KATOLIKE)

A.G. Palladino Burimi: New Catholic Encyclopedia, second edition, vol. 11 (Tomson & Gale publisher 1967)   Paracaktimi është plani i krijuar përjetësisht nga Zoti përmes të të cilit ai udhëheq krijesat e arsyeshme në qëllimin e tyre mbinatyror, në jetën e përjetshme. Pashmangshmërisht, ky plan është tejet i ndërlikuar. Duhet të ketë të bëjë, pikë…

Read more

Morali dhe etika në kulturën shekullare të botës bashkëkohore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg , “Fondamenti dell’etica: prospettive filosofico-teologiche”, Queriniana, Brescia 1998, f. 7-28.   Baza antropologjike e shoqërisë moderne dhe superioriteti i etikës mbi dogmatikën Është i njohur prej kohësh fakti që historia e epokës moderne në botën perëndimore, duke nisur nga fundi i shekullit XVI dhe…

Read more

Qasja e Re e Kishës Katolike Ndaj Ndjekësve të Feve të Tjera

Miguel Ayuso Miguel Ayuso*   Hyrje   Si fillim do të përqendrohemi në dy ngjarje domethënëse, ngushtësisht të lidhura. E para është Konçilli i dytë i Vatikanit, i cili ishte ndjekja e Frymës së Perëndisë pa u shqetësuar shumë për pasojat. Ideja madhështore e Papa Gjonit XXIII ishte përditësimi (aggiornamento) brenda kishës. E dyta është Ecclesiam…

Read more

Feja dhe natyra njerëzore

Wolfhart Pannenberg         Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “The Historicity of Nature”, edited by Niels Henrik Gregerson (Templeton Foundation Press, 2008), f. 75-87.       Midis karakteristikave unike që e dallojnë qenien njerëzore nga gjitarët dhe shumica e vertebrorëve ngushtësisht të lidhura me të është fakti se, në…

Read more
1 2 3 4