TwitterFacebookPinterestGoogle+

George Carey dhe doktrina e trinitetit

Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998. George Carey, i cili më pas u bë kryepeshkopi i Kanterbury-t, u ngrit në mbrojtje të doktrinës tradicionale të mishërimit në librin e tij,God Incarnate:Meeting the Contemporary…

Read more

A vdiq në kryq Jezusi

M. Cara Një varg i veçantë, disi i çuditshëm[1], në letrën dërguar Hebrenjve (5:7), ngre pyetjen e mësipërme. Më poshtë po jap dy versione përkthimesh të këtij vargu, i pari është përkthim fjalë për fjalë, ndërsa i dyti i parafrazuar,duke synuar kështu qartësinë e plotë kuptimore. I cili, në ditët e mishit të tij, me klithma të larta dhe…

Read more

John A.T. Robinson dhe doktrina e mishërimit

Anthony F. Buzzard & Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998. Çështja e vjetër e paraekzistencës, veçanërisht pyetja nëse Gjoni ka dëshiruar që ne të kuptonim se Jezusi ka qenë personalisht një qenie paraekzistuese apo jo, është debatuar…

Read more

Çfarë kuptojmë nga njohja që Jezusi shfaqte në çështjet e jetës së përditshme

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymon Brown me titull: “An Introduction to New Testament Christology”, Paulist Pres, New York 1994 Gjenden tekste të ndryshme tek ungjijtë që duket se tregojnë se Jezusi ka zotëruar në njohje të thjeshtë e të kufizuar njerëzore në çështjet e jetës së përditshme, ekzistojnë edhe…

Read more
1 2 3