TwitterFacebookPinterestGoogle+

Traditat në lidhje me Jezusin – pjesa e I

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i Jemes Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, scm press, 2006 Cfarë i ka ndodhur në të vërtetë traditave të veçanta gjatë procesit të përcjelljes dhe shkrimit? A ka ndonjë provë të qartë se traditat e Jezusit kanë qenë të fiksuara që në fillim…

Read more

Jezusi dhe rrëfimi i ngjitjes në kryq

Grup autorësh Ngjitja në Kryq Se kryqëzimi ishte një nga dënimet më mizore të buruara nga brutaliteti njerëzor, kjo ishte një gjë njëzëri e njohur nga mendjet e ndritura të lashtësisë: “Vetë emri i kryqit do të qëndrojë jo vetëm në trupin e qytetarëve të Romës, por edhe në mendjen e tyre, në sytë dhe…

Read more

Via Crucis

Grup autorësh I fshikulluar dhe i përqeshur, i rrahur dhe i përçmuar, njeriun-zot të adhuruar nga të krishterët e përgatisin për ta dërguar në vendin e ekzekutimit. I fiksohet në krahë patibulum-i dhe pesë ushtarët, quaternion militum-i, të udhëhequr nga centurioni, exator mortis, janë gati për kortezhin (“parakalimi i turpshëm”) që duhej të kalonte përmes rrugëve të…

Read more

Mrekullitë e Jezusit– çfarë vërtetojnë ato?

Ahmed Didat Përsa i përket mrekullive të Jezusit (p.q.m.t.), Kurani i Shenjtë nuk përshkruan hollësi rreth Bartimorit ose Llazarit, apo rreth ndonjë mrekullie tjetër, përveç asaj kur ai mbrojti nënën e tij që kur ishte foshnje në krahët e saj. Megjithatë, myslimanët nuk ngurrojnë të pranojnë dhe të besojnë mrekullitë e tij më mahnitëse –…

Read more

Nuk pretendoi të ishte Hyjni:Gjoni 10:30

Ahmed Didat NUK PRETENDOI TË ISHTE HYJNI   Nëse kjo është shpallje e së Vërtetës prej të Gjithëdijshmit, “Unë nuk u kam thënë atyre tjetër, veç asaj që Ti më urdhërove: “ADHURONI PERËNDINË, ZOTIN TIM DHE ZOTIN TUAJ!””, atëherë si do ta justifikojnë të krishterët adhurimin ndaj Jezusit (p.q.m.t.)? Nuk gjendet as edhe një shpallje…

Read more

Paradoksi trinitar

Rezart Beka Doktrina e trinitetit është një nga mësimet më të rëndësishme të Kishës. Ajo konsiderohet si guri i qoshes i teologjisë së krishterë. Kjo doktrinë synon të zbuloj thelbin e Perëndisë, pjesën më intime të qenies së Tij. Ajo priret për të shkuar në brendësi të Hyjnisë dhe të na bëj të njohur shumësinë…

Read more

Jezusi dhe konservatorizmi i jo-akademikëve

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymon Brown me titull: “An Introduction to New Testament Christology”, Paulist Pres, New York 1994 Ky këndvështrim dëshiron ta barazojë kristologjinë e Dhjatës së Re me kristologjinë e vetë Jezusit. Ndonëse ungjijtë janë shkruar 30 deri në 70 vjet pas jetës ministrore të Jezusit, ato mendohet se përputhen…

Read more

Karl-Heinz Ohlig dhe doktrina e triniteti

Anthony F. Buzzard & Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998 Në vitin 1999 një vepër brilante që trajtonte problemin trinitar, u publikua në Gjermani (Karl-Heinz Ohlig’s Ein Gott in drei Personen? Vom Vater Jesu zum “Mysterium” der…

Read more

Kuptimi i magjistarëve; domethënia e yllit

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymond Brown me titull: “An Adult Christ at Christmas”, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1978 Ungjillori rrëfen historinë e magjistarëve dhe ndodhinë e yllit lajmërues pasi ka dhënë të plotë gjenealogjinë e Jezusit dhe ka treguar se si engjëjt lajmëruan në ëndërr Jozefin për lindjen…

Read more

Shenja e Emanuelit

Rezart Beka Sipas autorëve të krishterë, profeti që e ka thënë këtë fjalë është Isaia, për shkak se në librin e tij ai citohet të jetë shprehur: “Prandaj vet Zoti do t`ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajë Emanuel.” (Isaia…

Read more
1 2 3