TwitterFacebookPinterestGoogle+

Kryqëzimi – një çështje identiteti

 Dr. Jerald F. Dirks Fragment i shkëputur nga libri The Cross & the Crescent – An Interfaith Dialogue between Christianity and Islam, kapitulli i 5, fq. 77-112, me autor Dr. Jerald F. Dirks, Amana Publications, Beltsville MD, USA, 2001   Fjalët e tyre (me mburje): “Ne e vramë Mesihun – Isain, të birin e Merjemes,…

Read more

Racionaliteti i besimeve fetare

Thomas Schärtl Nga: Stimmen der Zeit, 4/2009, Fq. 257-271 Në diskutimin rreth trajtave të larmishme të ‘ateizmit të ri’ pikë së pari nën mikroskop është vënë racionaliteti i besimeve fetare. THOMAS SCHÄRTL, Profesor i Filozofisë në Universitetin e Augsburgut, shqyrton kriticizmin ateist të fesë nga disa autorë të shquar dhe gjykon racionalitetin e argumenteve të tyre.…

Read more

Përfytyrime bashkëkohore të Jezusit në kërkimin historik

Markan Allan Powell Fragment i shkëputur nga Markan Allan Powell, “Jesus as a Figure in History” (Westminister John Knox Press, London 1998), f. 51-65. Kush ishte Jezui? Kjo pyetje e thjeshtë deri aty sa të çarmatos … bëhet plot pasion nga të krishterët – dhe jo të krishterët – e pozicioneve teologjike nga më gjerësisht…

Read more

A ka seks në parajsë?

Peter Kreeft Ne nuk mund ta dimë se ccfarë është X-në-Parajsë nëse ne nuk e dimë ccfarë është X. Ne nuk mund ta dimë ccfarë është seksi në parajsë nëse ne nuk e dimë ccfarë është seksi. Ne nuk mund ta dimë ccfarë është në emër të Parajsës seksi nëse nuk e dimë ccfarë është…

Read more

E vërteta ungjillore dhe pafajësia historike

Paula Fredriksen Fragment i shkëputur nga libri i Paula Fredriksen-it me titull: “Jesus of Nazareth: King of the Jews”, First Vintage Books Edition, 2000, f. 18-42 Ku shkojmë ne nëse duam t’i përgjigjemi pyetjes: Kush ishte Jezui i Nazaretit? Shumica e historianëve ia fillojnë nga i njëjti vend ashtu si besimtari tradicional, gjegjësisht, me dokumentet…

Read more

Jezusi historik dhe Krishti i besimit

Geza Vermes   Në fund të shekullit të parë të erës sonë, Krishterimi kishte humbur nga vëmendja e tij Jezusin e vërtetë dhe kuptimin fillestarë të mesazhit të tij. Pali, Gjoni dhe kishat e tyre, e zëvendësuan Jezusin historik me Krishtin hyjnor të besimit, ndërsa këmbënguljen e tij mbi përpjekjen personale, përqendrimin dhe mbështetjen tek…

Read more

Identiteti i Jezusit

John P. Meier   Fragmenti i shkëputur nga: “New Jerome Biblical Commentary”, The (paperback reprint) (3rd Edition) by Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy (Paperback – Nov 25, 1999)   Problemi Qendra dhe fokusi i mesazhit dhe jetës ministrore të Jezusit ishte ardhja e Mbretërisë së Perëndisë, triumfi i Atit në mëshirë dhe gjykim…

Read more

Traditat ne lidhje me Jezusin- pjesa e dytë

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i Jemes Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, scm press, 2006. Nga traditat në formë narrative në lidhje me Jezusin le ti kthehemi tani traditave të thënieve të Jezusit. Këtu ne shohim një shkallë të gjerë diversiteti të ngjashme me atë që kemi shpjeguar më parë.…

Read more

Kryqëzimi i Jezusit

Geza Vermes Marku 15:21-32 Ata e detyruan një kalimtar, një farë Simoni nga Kirena që kthehej nga ara, babai i Aleksandrit dhe Rufit që të mbante kryqin e tij. Pastaj e çuan Jezusin në vendin e quajtur Golgota, që do të thotë “Vendi i kafkës”. I dhanë të pijë verë të përzier me mirrë por…

Read more
1 2 3