TwitterFacebookPinterestGoogle+

Islami: një traditë progresiste

Hamza Jusuf Kur një luftëtar i rezistencës uellsiane, i zënë rob u soll përpara perandorit në Romë tha: “Dëshira jote për të pushtuar botën nuk do të thotë medoemos se bota dëshiron të pushtohet nga ty.” Sot, po këto fjalë, mund t’ua ofrojmë liberalëve perëndimorë: Dëshira juaj që vlerat tuaja të sundojnë kudo në botë,…

Read more

Feja, dhuna dhe bota moderne

Hamza Jusuf Ditëve të fundit, të pushtuara nga dhuna, ji si djali i parë dhe më i mirë i Ademit që tha, “Nëse ngre dorën për të më vrarë mua, unë nuk do të ngre dorën time për të të vrarë; unë i frikësohem Zotit të botrave.” Shumë prej nesh, në pështjellimin dhe ngutjen e…

Read more

Duaji edhe ata që të fyejnë

Hamza Jusuf & Nazim Baksh Nga Q-News 2003  [Një revistë e mirënjohur islame në Angli]  Sheh Hamza Jusuf bisedon me Nazim Baksh rreth kërkimit për virtyt, bukuri dhe dashuri në një kohë urrejtje, armiqësie dhe zemërimi. Nazim Baksh Përgjigjja e përshtatshme për ata që shajnë fenë tuaj është t’iu përgjigjesh me të njëjtën mënyrë. Megjithatë pozita më e…

Read more

Historia e polemikave hebreo-myslimane

Moshe Perlman Fragment i marrë nga artikulli i Moshe Perlman-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Në kapërcyell të shekullit të tetëmbëdhjetë shumica e hebrenjve jetonin në vendet myslimane, ku ndanin, bashkë me të krishterët, statusin e minoriteteve të mbrojtura, karshi një moskundërvënie tolerante dhe në kohë e vende të caktuara, subjekt i…

Read more

Zoti në historinë e teologjisë islame

Vincent J. Cornell Fragment i marrë nga artikulli i Vincent J. Cornell-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Në shkrimin e shenjtë Islam, Kuranin, thuhet: “Me të vërtetë feja e Allahut është Islami” (3″19). Sipas leksikografëve mesjetarë, ekzistojnë rreth njëzet deri në tridhjetë mendime në lidhje me origjinën, etimologjinë dhe kuptimin e fjalës…

Read more

Pastrim i zemrës

Imam Gazaliu Fragment i shkëputur nga libri i imam Gazaliut me titull: “Minhaxhul Abidin”; Darul Ishaat, Karachi 1998, f. 130-136   Ruajtja dhe përmirësimi i zemrës është një çështje shumë e rëndësishme. Meqenëse gjendja e zemrës ndikon në të gjithë pjesët e tjera të trupit, pastrimi dhe reformimi i zemrës është një sipërmarrje më e…

Read more

Historia e paganizmit tek arabët

Safjurrahman el-Mubarekfuri Pjesë e shkëputur nga libri i autorit Safjurrahman el-Mubarekfuri me titull: “Nektari i Vulosur i Xhenetit”, Mitrovic 1996 Shumica e arabëve një kohë të gjatë kanë pasuar fenë e Ismailit a.s., i cili i thërriste në fenë e babës së vet Ibra­himit a.s. Ata besonin Zotin Një të Vetmin dhe rrëfenin fenë e…

Read more

Këshilla e sinqertë si burim i lirisë së shprehjes në Islam

Hashim Kemali Fragment i shkëputur nga libri i Hashim Kemalit, ‘Freedom of Expression in Islam’, Islamic Texts Society, 1995, f. 34-39. Kuptimi gjuhësor i termit nasihah është ‘këshillë e sinqertë’, ‘këshillë miqësore’ dhe ‘përkujtim miqësor’1. Nasihah (gjithashtu munasahah) është një koncept kuranor që gjendet në shumë vende të librit të shenjtë, veçanërisht kur flitet për…

Read more

Natyra e thirrjes (daves) islame

Allahu i Lartësuari dhe i Lavdëruari e urdhëroi myslimanin: “Ti thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira” (Kuran 16: 125) Daveti është përmbushja e këtij urdhri ‘për t’i thirrur njerëzit në rrugën e Allahut.’ Krahas kësaj…

Read more

Natyra e thirrjes (daves) islame

Ismail Faruki Allahu i Lartësuari dhe i Lavdëruari e urdhëroi myslimanin: “Ti thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira” (Kuran 16: 125) Daveti është përmbushja e këtij urdhri ‘për t’i thirrur njerëzit në rrugën e Allahut.’…

Read more
1 2 3 4 5 6 7