TwitterFacebookPinterestGoogle+

Edukimi mysliman në një shoqëri teknologjike

ANAS COBURN Artikull i shkëputur nga revista “Season”, Spring-Summer 2004, f. 71-80 Përcaktimi i teknikës dhe i teknikës edukative “Në shoqërinë tonë teknologjike, teknika është tërësia e metodave të cilat janë arritur në mënyrë racionale dhe kanë efikasitet absolut (për një etapë të caktuar të zhvillimit) në çdo fushë të aktivitetit njerëzor”. (Ellul, 1964, XXV)…

Read more

Vlerat e përhershme të artit islam

Titus Burckhardt Burimi: Studies in Comparative Religion, Vol. 1, No.3, World Wisdom, Inc. www.studiesincomparativereligion.com   Është thënë shumë për formimin e artit islam nga elemente paraekzistuese bizantine, persiane, indiane apo mongole, por nuk është folur edhe aq për natyrën e fuqisë që i ka punuar të gjitha këto elemente në një sintezë unike. Askush nuk duhet…

Read more

Marrëdhëniet gjinore në këndvështrimin Islam

Tim Winter   Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006)     Profeti ka thënë se femra mbizotëron me tepri mbi zgjuarsinë dhe inteligjencën. Nga ana tjetër, burrat injorantë i mbizotërojnë gratë, ngase brenda tyre ata ngërthejnë egërsinë e shtazës. Atyre u mungon butësia, mirësjellja dhe…

Read more

Abrahami në këndvështrimin Islam

Tim Winter   Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006)   Abrahami në tekstin e shenjtë mysliman Rimodelimi i historive biblike nga ana e Kuranit tregon shumëçka rreth pritshmërive të autorit të tij prej lexuesve myslimanë. Zhvillimi i doktrinës së isma-s (pagabueshmërisë së profetëve) e ka marrë…

Read more

ISLAMI DHE KRISHTERIMI: KONFLIKT APO DIALOG

Ismail Faruki   Ky artikull është botuar në “Journal of Ecumenical Studies” (Dimër 1968), f. 45-7       Përmbledhje Kurani ka caktuar bazën doktrinare të marrëdhënieve myslimano-të krishtera, të cilat kanë ndryshuar në të shkuarën nga shumë të varfra në të shkëlqyera. Misionarët bashkëkohorë të krishterë nuk arrijnë ta kuptojnë ndikimin e fuqishëm të…

Read more

Jeta pas vdekjes në perspektivën islame

Yahya Michot Të shumta janë mënyrat se si teologët, filozofët, mjeshtrit shpirtërorë dhe mendimtarë të tjerë islam, klasik dhe bashkëkohorë, i janë qasur të dhënave eskatologjike shpesh sugjestive të cilat gjenden në Kuran dhe në traditën profetike. Si në mospërputhjet ashtu edhe në ngjashmëritë e tyre, siç do të tregojë edhe kjo ese, këto këndvështrime…

Read more

Reagimi i intelektualëve myslimanë ndaj shkencës moderne

Osman Bakar Fragment i shkëputur nga “The History and Philosophy of Islamic Science” shkruar nga Osman Bakar (Paperback – Dec 1, 1999)   Takimi i parë i botës myslimane me shkencën moderne   Me shkencë moderne kuptojmë atë model studimi të natyrës të zhvilluar nga filozofët dhe shkencëtarët perëndimorë, përfshi këtu tërësinë e zbatimeve të saj…

Read more

Të fshehtat e agjërimit

Imam Gazali Shkëputur nga libri i imam Gazalit “Ihja Ulum al-Din”             Parathënie Agjërimi si disiplinë shpirtërore, është tejet i hershëm por dhe i njohur e i përhapur ndër masa njëkohësisht. Ai daton para Islamit, madje dhe mes vetë arabëve, dhe që në kohët e lashta, është gjindur në forma nga më të ndryshmet si…

Read more

A është Allahu perëndia Hënë?

Shabbir Ally Nga faktet e madhështisë së Tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Mos adhuroni as diellin e as hënën. Sexhde bëjini vetëm Allahut, i cili i krijoi ato, nëse adhuroni vetëm Atë. (41:37)   Taktikat mashtruese të Morey-t: Një i njohur i krishterë më zgjati me krenari një kopje të një libri me…

Read more

Përplasja e injorancës

Eduard W. Said “Hipoteza ime është se burimi kryesor i konfliktit në këtë botë të re nuk do të jetë kryesisht ideologjik apo ekonomik. Ndarjet kryesore mes njerëzimit dhe burimit mbizotërues të konfliktit do të jetë kulturore. Shtetet-kombe do të mbeten aktorët më të fuqishëm në çështjet botërore, por konfliktet kryesore të politikës globale do…

Read more
1 2 3 4 5 6 7