TwitterFacebookPinterestGoogle+

Persiatje shpirterore nga Ibn Kajim el-Xheuzijeh

    Ibn Kajim el-Xheuzijeh Ky artikull perbehet nga nje sere tekstesh shpirterore te perkthyera nga vepra e mirenjohur e Ibn Kajim el-Xheuzijes, “Medarixh el-Salikin”. Tabela e permbajtjes Fena-ja, dashuria dhe të kapurit pas fesë së Zotit Pese shkaterrueset e shpirtit Qendrimi kundrejt vetes dhe mekatarit Mbi dashurine, drojen dhe shpresen Thelbi i adhurimit  Pushtetarët…

Read more

Islami dhe shoqëria civile

Muhammad Hashim Kamali Fragment i shkëputur nga libri i Muhammad Hashim Kamal-it me titull: “Shari‘ah Law: An Introduction” (Oneworld Publication, Oxford 2010), f. 213-217 Nëse dikush do të besonte mendimin e Ernest Gellner-it dhe Ellie Keddouri-t, do t’i duhej të pohonte se bota islame, nëse vazhdon të kapet pas traditave të saj, ka pak shpresa…

Read more

Taklidi: ndjekja e një shkolle ligjore islame

 Abdur-Rahman Ibn Yusuf Fragment i shkëputur nga libri i autorit Abdur-Rahman Ibn Yusuf, “Fiqh Al-Imam: Key Proofs in Hanafi Fiqh”White Thread Press 2004, f. 3-21.     Qëllimi kryesor i këtij libri është të sigurojë një diskutim të hollësishëm mbi ato aspekte të namazit, të cilat janë subjekt i dallimeve në mendim në katër shkollat…

Read more

Urtësi kontroversiale

Tim Winter (Abdyl Hakim Murad) Urtësitë e analizuara në tekst: 1. Nëse vuan nga plogështia, bëj një listë  2. Në luftën kundër monokulturës shenja kryesore është hixhabi dhe akti kryesor është lutja (namazi) 3. Vetëm përmes traditës ne jemi një umet semper reformanda 4. Të jesh heretik ndaj monokulturës kërkon njëherazi kurajo dhe stil, por…

Read more

Gratë dhe gjykatat sheriatike

Wael B. Hallaq Burimet që kemi në dispozicion, të cilat përbëhen kryesisht nga regjistrimet gjyqësore, na rrëfejnë pak gjëra rreth sfondit social të grave të përfshira në procedurat gjyqësore, si shiheshin ato nga anëtarët e grupit të tyre shoqëror, si perceptoheshin dhe pozicionoheshin ato në grupet më të gjera që përbënin bashkësitë e tyre më të…

Read more

Kundër Islamit jodemokratik

Parvez Mansoor Legjitimitet islam pa vullnetin e muslimanëve?  Ndonëse në ditët tona çdokush këmbëngul se vizionet rreth ‘islamit politik’ duhet të luftojnë me çështjet morale dhe pragmatike të kohëve tona, mendimi islamist fatkeqësisht po lëviz në një drejtim që e bën pothuajse të pamundur çfardolloj kompromisi me etosin modern. Ky mendim i koncepton imperativat e…

Read more

Dimensionet e prirjes njerëzore

Frithjof Schuon PADREJTËSIA është një sprovë, por sprova nuk është padrejtësi. Padrejtësitë vijnë nga njeriu, ndërkohë që sprovat vijnë nga Zoti; ajo çka nga ana e njerëzve është padrejtësi, dhe rrjedhimisht, ligësi, është sprovë dhe fat nga ana e Zotit. Dikush ka të drejtën, apo në disa raste madje dhe detyrën, të luftojë një ligësi…

Read more

A lejohet taklidi (imitimi) në akide?

Nasir iben Abdurrahman iben Muhamed El-Xhedi   (Fragment i shkëputur nga libri: “Et-Teklid fi babil akaid ue ahkamuhu“, Darul Asimeh, Arabi Saudite 2005)   Para se të fillojmë shqyrtimin tonë në lidhje me këtë çështje, dëshiroj të sqaroj se me termin akide (besim, kredo) nënkuptojmë çdo çështje burimore (usulije) që ka lidhje me kredon për…

Read more

Fetva kundër veprimeve kamikaze

Sheh Muhamed Afifi El-Akiti Pyetja fillestare Nëse keni kohën e mjaftueshme për tu marrë me këtë çështje delikate për dobi të ymetit tonë të dhimbsur, i cili po lëkundet përditë në fitne, ndoshta disa fjalë të bekuara do të mjaftojnë për të refuzuar tekstin e mëposhtëm Do të dëshiroja që të lexonit artikullin e mëposhtëm…

Read more
1 2 3 4 5 6 7