TwitterFacebookPinterestGoogle+

Bashkimi martesor në botëkuptimin Islam

Rezart Beka Esenca e çdo vizioni islam e merr pikënisjen nga teuhidi, d.m.th nga dëshmia e besimit se “nuk ka zot tjetër përveç Allahut”. Ndonëse e shkurtër në vetvete, gjithsesi kjo shprehje përbën thelbin e themelit të fesë islame. Principi i teuhidit, ose ndryshe i njëshmërisë dhe unicitetit të Zotit, është parimi parësor i gjithçkaje islame,…

Read more

Xhihadi nuk është luftë e pandërprerë

Zaid Shakir   Ky është një version i modifikuar dhe i përditësuar i një artikulli që është shfaqur në “The Empire and the Crescent” (Ed. Aftab Malik, Bristol, England: Amal Press, 2003). Një nga idetë kryesore që qëndron në themel të argumenteve të atyre që mbrojnë idenë e përplasjes së qytetërimeve midis Islamit dhe Perëndimit[1] është…

Read more

Xhihadi në botën moderne

  Abdul Hakim Sherman Jackson Ky artikull është shkëputur nga revista “Season”, Spring-Summer 2003, f. 31-48 [Dr. Abdul Hakim Sherman Jackson është professor i asociuar i studimeve islame, Departamenti i studimeve të Lindjes së Mesme në Universitetin e Miçiganit].   Hyrje  “Islami është një fe e paqes”. Kjo është padyshim mantra që na ka përmbytur…

Read more

Persiatje shpirterore nga Ibn Kajim el-Xheuzijeh

    Ibn Kajim el-Xheuzijeh Ky artikull perbehet nga nje sere tekstesh shpirterore te perkthyera nga vepra e mirenjohur e Ibn Kajim el-Xheuzijes, “Medarixh el-Salikin”. Tabela e permbajtjes Fena-ja, dashuria dhe të kapurit pas fesë së Zotit Pese shkaterrueset e shpirtit Qendrimi kundrejt vetes dhe mekatarit Mbi dashurine, drojen dhe shpresen Thelbi i adhurimit  Pushtetarët…

Read more

Islami dhe shoqëria civile

Muhammad Hashim Kamali Fragment i shkëputur nga libri i Muhammad Hashim Kamal-it me titull: “Shari‘ah Law: An Introduction” (Oneworld Publication, Oxford 2010), f. 213-217 Nëse dikush do të besonte mendimin e Ernest Gellner-it dhe Ellie Keddouri-t, do t’i duhej të pohonte se bota islame, nëse vazhdon të kapet pas traditave të saj, ka pak shpresa…

Read more

Taklidi: ndjekja e një shkolle ligjore islame

 Abdur-Rahman Ibn Yusuf Fragment i shkëputur nga libri i autorit Abdur-Rahman Ibn Yusuf, “Fiqh Al-Imam: Key Proofs in Hanafi Fiqh”White Thread Press 2004, f. 3-21.     Qëllimi kryesor i këtij libri është të sigurojë një diskutim të hollësishëm mbi ato aspekte të namazit, të cilat janë subjekt i dallimeve në mendim në katër shkollat…

Read more

Urtësi kontroversiale

Tim Winter (Abdyl Hakim Murad) Urtësitë e analizuara në tekst: 1. Nëse vuan nga plogështia, bëj një listë  2. Në luftën kundër monokulturës shenja kryesore është hixhabi dhe akti kryesor është lutja (namazi) 3. Vetëm përmes traditës ne jemi një umet semper reformanda 4. Të jesh heretik ndaj monokulturës kërkon njëherazi kurajo dhe stil, por…

Read more

Gratë dhe gjykatat sheriatike

Wael B. Hallaq Burimet që kemi në dispozicion, të cilat përbëhen kryesisht nga regjistrimet gjyqësore, na rrëfejnë pak gjëra rreth sfondit social të grave të përfshira në procedurat gjyqësore, si shiheshin ato nga anëtarët e grupit të tyre shoqëror, si perceptoheshin dhe pozicionoheshin ato në grupet më të gjera që përbënin bashkësitë e tyre më të…

Read more

Kundër Islamit jodemokratik

Parvez Mansoor Legjitimitet islam pa vullnetin e muslimanëve?  Ndonëse në ditët tona çdokush këmbëngul se vizionet rreth ‘islamit politik’ duhet të luftojnë me çështjet morale dhe pragmatike të kohëve tona, mendimi islamist fatkeqësisht po lëviz në një drejtim që e bën pothuajse të pamundur çfardolloj kompromisi me etosin modern. Ky mendim i koncepton imperativat e…

Read more
1 2 3 4 5 6 7