TwitterFacebookPinterestGoogle+

Marrëdhëniet mes myslimanëve dhe të krishterëve

Tarek Mitri Ndërsa angazhohemi në një bashkëbisedim të sinqertë me të afërmit tanë të feve të tjera, ka raste që ne nuk shmangemi nga ushtrimi ose pohimi i të drejtës të të qënit i gabuar. Por ne mësojmë të jemi më të kujdesshëm me të drejtën e të qenit të thjeshtë ose ideologjik. Për të…

Read more

Marrëdhëniet mes Islamit dhe krishterimit në Evropë

Dr Hans Koechler Përmbajtja (I) Historia e marrëdhënieve islamike-të krishtera në Evropë: Ndërveprimi kulturor përballë konfrontimit politiko-ideologjik (II) Konceptet metafizike në Islam dhe Krishterim dhe roli i tyre në formimin e marrëdhënieve mes dy komuniteteve në Evropë. (III) Gjendja aktuale dhe perspektiva e ardhshme e marrëdhënieve islamike-të krishtera në Evropë. 1. Historia e marrëdhënieve islamike-të krishtera në…

Read more

Racionaliteti i besimeve fetare

Thomas Schärtl Nga: Stimmen der Zeit, 4/2009, Fq. 257-271 Në diskutimin rreth trajtave të larmishme të ‘ateizmit të ri’ pikë së pari nën mikroskop është vënë racionaliteti i besimeve fetare. THOMAS SCHÄRTL, Profesor i Filozofisë në Universitetin e Augsburgut, shqyrton kriticizmin ateist të fesë nga disa autorë të shquar dhe gjykon racionalitetin e argumenteve të tyre.…

Read more

Relativizmi, Postmodernizmi dhe Pohimi i të Vërtetës

Patrick Becker – Ursula DieWald Fragment i shkëputur nga revista Stimmen der Zeit, 10/2009, f. 673-684   Duke bërë diagnozën e epokës së tashme, pak kohë para zgjedhjes së tij si Papa Benedikti XVI, Joseph Ratzinger u shpreh ‘Relativizmi, i cili tani si ndjenja themelore e njerëzve të iluminuar shtrihet thellë në teologji, është problemi më…

Read more

Judaizmi dhe Krishterimi në perspektivën e Islamit

Muhamed Abdul-Rauf Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991  Tre nivelet të diskutimit Së pari, duke qenë feja më e re dhe në vetkuptimin e saj e përcaktuar për të qenë për gjithë njerëzimin, Islami e sheh të nevojshme vendosjen e marrëdhënieve…

Read more

Islami dhe krishterimi në perspektivën e Judaizmit

Michael Wyschogrod Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991  Këndvështrimi judaik për islamin dhe krishterimin është në të vërtetë një funksion i njohjes së vetes së tij. Vetë termi judaizëm shfaqet problematik në dritën e vet-kuptimit tradicional hebre. Termi nënkupton ekzistencën e…

Read more

Ademi dhe Havaja në Kuran

Cornelia Scِhoِck Fragment i shkëputur nga “Encyclopaedia of the Qur’an”, Jane Dammen McAuliffe, General Editor, Brill Publication 2004, Vëll. I Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë në Kuran. Ndërkohë që shprehja “bijtë e Ademit” (benū Ādem) në kuptimin “qenie njerëzore” përmenden shtatë herë.…

Read more

Judaizmi dhe Islami në perspektivën e Krishterimit

Krister Stendahl Parimet bazë për të shqyrtuar traditat e të tjerëve dhe ithtarët e tyre janë të thjeshta: “Krahaso të ngjashmen me të ngjashmen dhe lejoi të tjerët të përcaktojnë vetveten“. Rregulla e parë është e qartë. Megjithëkëtë apologjetët, nga ana jonë, e kanë parë si shumë joshëse që të krahasojnë traditën tonë, në formën…

Read more
1 2 3 4