TwitterFacebookPinterestGoogle+

Mrekullia gjuhësore e Kuranit

Ismail Faruku   Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat zbulimi i arabeskës vlerave të Islamit në lëmenj të tjerë? Nëse…

Read more

Besëtytnia e jetës

Rene Guenon Fragment i shkëputur nga libri i Rene Guenon-it me titull: “East and West, Publisher: Sophia Perennis (July 2, 2004)   Midis gjërave për të cilat Perëndimorët u hedhin shpesh fajin civilizimeve lindore, janë edhe ngurtësia dhe qëndrueshmëria; në sytë e tyre këto karakteristika janë të barasvlershme me mohimin e progresit, çka në fakt…

Read more

Pluralizmi në këndvështrimin islam

Tim Winter Pluralizmi në këndvështrimin islam [1] Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006) Sonte do te kemi të ftuar. Kjo bindje u ngulit në mendjen e motrës së Beshrit. Ajo pastroi dhe rregulloi shtëpinë dhe priti mbërritjen e Beshrit. Papritur, Beshri arrti si i hutuar.…

Read more

‘Dinjiteti Njerëzor dhe Respekti i Ndërsjellë’

Abdal Hakim Murad Forumi i Parë Katoliko-Musliman, Romë, 5 Nëntor 2008 Shkëlqesia Juaj, miq dhe të ftuar të nderuar! Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin me ju! Takimi ynë në këtë vend historik është, dashtë Zoti, një kremtim dhe shenjë shprese. Një kremtim sakohë ne së bashku kremtojmë me fjalët e shpallura të Zotit,…

Read more

Ne dhe ju: le të puqemi në dashurinë për Zotin Sejjid Hossein Nasr “Dashuri për Zotin, Dashuri për Fqinjin” Konferenca e Parë e Forumit Katoliko-Musliman, Vatikan 4 – 6 Nëntor 2008 Bismi’l-Lahi’r-Rahmani’r-Rahim Në Emër të Zotit, të Gjithmëshirshmit, Plotmëshiruesit dhe bekime e paqe pastë mbi Profetin Muhammed dhe të gjithë profetët dhe të dërguarit. Shenjtëria Juaj,…

Read more

Shteti komb dhe rendi shoqëror në Islam

Ismail Faruki I. Familja: Niveli i parë organizimit shoqërorë Shoqëria njerëzore ka një histori të gjatë të cilën tre institucione janë munduar ta dominojnë. E para është familja, e cila bazohet mbi lidhjen e gjakut dhe të trashëgimisë. Karakteristikat që ajo sjell tek qeniet njerëzore janë të lindura dhe të pandryshueshme, madje ato përbëjnë thelbin…

Read more

Moisiu – Jezui – Muhammedi

Moisiu – Jezui – Muhammedi Alija Izetbejgoviç Këtu dhe tani Islami ka dy histori: ajo para dhe ajo pas Muhammedit, a.s. Historia e Islamit pas Muhammedit (historia e Islamit në kuptim të ngushtë), s’mund të kuptohet krejtësisht pa parahistorinë e Islamit dhe veçanërisht pa pjesën e fundit të saj që përfshin periudhën e judaizmit dhe…

Read more

Marrëdhëniet mes myslimanëve dhe të krishterëve

Tarek Mitri Ndërsa angazhohemi në një bashkëbisedim të sinqertë me të afërmit tanë të feve të tjera, ka raste që ne nuk shmangemi nga ushtrimi ose pohimi i të drejtës të të qënit i gabuar. Por ne mësojmë të jemi më të kujdesshëm me të drejtën e të qenit të thjeshtë ose ideologjik. Për të…

Read more

Marrëdhëniet mes Islamit dhe krishterimit në Evropë

Dr Hans Koechler Përmbajtja (I) Historia e marrëdhënieve islamike-të krishtera në Evropë: Ndërveprimi kulturor përballë konfrontimit politiko-ideologjik (II) Konceptet metafizike në Islam dhe Krishterim dhe roli i tyre në formimin e marrëdhënieve mes dy komuniteteve në Evropë. (III) Gjendja aktuale dhe perspektiva e ardhshme e marrëdhënieve islamike-të krishtera në Evropë. 1. Historia e marrëdhënieve islamike-të krishtera në…

Read more

Racionaliteti i besimeve fetare

Thomas Schärtl Nga: Stimmen der Zeit, 4/2009, Fq. 257-271 Në diskutimin rreth trajtave të larmishme të ‘ateizmit të ri’ pikë së pari nën mikroskop është vënë racionaliteti i besimeve fetare. THOMAS SCHÄRTL, Profesor i Filozofisë në Universitetin e Augsburgut, shqyrton kriticizmin ateist të fesë nga disa autorë të shquar dhe gjykon racionalitetin e argumenteve të tyre.…

Read more
1 2 3 4