TwitterFacebookPinterestGoogle+

Quicunque Vult, ose, udhëtim i një të riu drejt Islamit

 Tim Winter (Abd al-Hakim Murad) Në atë që dikur qe një kishë, mihrâb është zemra ime, Më shtyn drejt pendimit, shuarje mëkatesh të vjetra por të gjalla në kujtime.                                                                                                 (Sünbülzâde Vehbî) Kjo autobiografi ju ofrohet prej një monoteisti me kërkesën këmbëngulëse të disa miqve turq, jeta e të cilit është formësuar nga Krishterimi Anglikan,…

Read more

Llojet e ateizmit dhe domëthënia teologjike e tyre

 Wofhart Pannenberg Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “Basic Questions in Theology”, vol. 2, (Fortress Press 2007), f. 184-201[1]. Dalja në dritë e mendimit ateist nuk është diçka e lidhur me një periudhë specifike të historisë. Gjithsesi, fenomeni i ateizmit nuk ka të njëjtin karakter në çdo periudhë. Në veçanti, ateizmi bashkëkohor është…

Read more

E shenjta në Kuran: aspekte të harruara

 Rezart Beka Për myslimanët Kurani është shpallja përfundimtare dhe e përsosur e Zotit, ai zë një vend qendror në adhurimin dhe jetën e përditshme të tyre. Sipas besimit mysliman, Kurani është Fjala e përhershme e Zotit që i është diktuar Profetit Muhamed nga engjëlli Xhebrail, prandaj çdo aspekt i tij, qoftë nga ana e arranzhimit…

Read more

Zoti, shkenca dhe ateizmi i ri

Prof. Keith Ward e dha këtë leksion më 29 tetor 2009 si pjesë të leksioneve publike James Gregory mbi shkencën dhe fenë   Ideja Themelore e Qënies së Përveçme Besimi në Zot, në një autor inteligjent të natyrës, është besim mjaft i natyrshëm e i kuptueshëm. Qëniet njerëzore janë të ndërgjegjshme për veten e tyre…

Read more

Jezui dhe Muhamedi: Pikëtakimet e reja

   Tim Winter Duke pasqyruar të tetën nga dhjetë urdhëresat e Mosiut, profeti Muhamed na nxit t’i shmangemi dëshmisë së rreme, “kaul ed-dur”.[1] Veprimet më të zëshme fetare në bashkësitë e krishtera dhe myslimane të ditëve tona po i kushtojnë shumë pak vëmendje kësaj urdhërese. Sidoqoftë, urdhëresa profetike është ende e vlefshme. Kaul ed-Dur është…

Read more

Ateizmi

Karl Rahner Fragment i shkëputur nga: “Encyclopedia of Theology”, Edited by Karl Rahner, (Burns & oates publishing, 1975), f. 47-54 A. NË FILOZOFI 1 Koncepti dhe incidenca (shpeshtësia). Folizofikisht folur, ateizëm do të thotë mohim i ekzistencës së Zotit apo i ndonjë mundësie (dhe jo thjesht i një mundësie racionale) të të njohurit të Zotit (ateizmi…

Read more

PËRTEJ BIG BANG-UT

WILLIAM LANE CRAIG   Teksti është një konferencë e mbajtur nga autori ne fakultetin Islam te Ankarasë, publikuar në Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 50:1 (2009), ss.151-164 ÇËSHTJA FONDAMENTALE Që nga kohëra që s’mbahen mend njerëzit kanë kthyer sytë nga qielli dhe janë habitur. Si kozmologjia ashtu dhe filozofia i gjurmojnë rrënjët e tyre në habinë që kanë ndjerë…

Read more

Rilindja e Teizmit

William Lane Craig ً Në mesin e viteve 1960, revista Time botoi një ngjarje të faqes së parë për të cilën kopertina e revistës ishte krejtësisht e zes, përveç tri fjalëve që shkëlqenin me shkronja në të kuqe të ndezur mbi sfondin e errët: ‘A ËSHTË ZOTI I VDEKUR?’Artikulli përshkruante lëvizjen asokohe aktuale ‘Vdekja-e-Zotit’ në teologjinë amerikane. Por, duke…

Read more

A ekziston Zoti? Debat midis një të krishteri dhe ateisti

William Lane Craig dhe Massimo Pigliucci Universiteti i Xhorxhas, Athinë 1998 William Lane Craig dhe Massimo Pigliucci Me shënime nga William Lane Craig Dr. Craig: Fjalimi hyrës Dr. Pigliucci: Fjalimi hyrës Dr. Craig: Kundërshtimi i parë Dr. Pigliucci: Kundërshtimi i parë Dr. Craig: kundërshtimi i dytë  Dr. Pigliucci: Kundërshtimi i dytë  Dr. Craig: Përfundimi  Dr. Pigliucci: Përfundimi Fjalimi…

Read more
1 2 3 4