TwitterFacebookPinterestGoogle+

Kush e shkroi ungjillin sipas “Mateut”?

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Nëse ne do të ktheheshim pas në kohë, do të shihnim se titulli “Ungjilli sipas Mateut”1 i është bashkangjitur kësaj vepre duke nisur nga gjysma e dytë e shekullit të dytë (ose…

Read more

Shqyrtim profecisë kundër Tirit

Xhodi Hysa Në këtë ese do të mundohem të studioj dhe të bëj disa kërkime mbi një ndër profecitë më të përfolura biblike. Jam munduar të sjell këtu për juve mendime, të cilat deri më sot nuk i kemi dëgjuar shumë dhe  madje nuk kemi patur mundësinë për t’i lexuar, kjo për shumë arsye. Eseja në…

Read more

Libri Kënga e këngëve

Rezart Beka Problemet që shfaqen gjatë studimit të këtij libri janë të shumta dhe disa prej tyre cenojnë drejtpërdrejt besueshmërinë e tij. 1. Autorësia dhe datimi Autorësia. Libri, në hyrjen e tij (1:1), na siguron se kjo vepër është shkruar e tëra nga vetë mbreti Solomon. Mirëpo përkthimi biblik RSV e vitit 1952  e përgënjeshtron këtë…

Read more

Problemet e librit të Jobit

Rezart Beka Problemi i parë që lind gjatë hulumtimit të këtij libri ka të bëjë me autorësinë dhe kohën e daljes në dritë të këtij botimi. Gjatë studimeve të hollësishme të studiuesve të krishterë në përpjekje për të identifikuar autorin e kësaj vepre, asnjë argument i vlefshëm që do të mund të ndihmonte për njohjen…

Read more

Historia e një debati – pjesa e I

Hafiz Ali Korça Një bisedë në vaporr me disa zotërinj të ndryshëm në Fet PJESA E I- Hafiz Ali Korça Me një të krishter një ditë, fjal u çil mbi historitë. Shkoj biseda gjër e gjatë, s’mbet as e njom, as e thatë. Në fund tha myslimanizma, lindi nga krishtjanizma. Musevizëm rrënj e kanë, rezume e saj…

Read more

Kush është Shpirti i Shenjtë?

M.Cara [Letra 2Pjetrit 1:20-21 ngre pyetjen e rëndësishme.] Kush dhe çfarë është ky apo kjo ruah kadosh (frymë e shenjtë/shpirt i shenjtë) që shtyn njerëz të shenjtë të Perëndisë (profetët) të flasin dhe të interpretojnë profecitë e Shkrimit (hebraik)? Të krishterët e hershëm dhe të vonshëm paraqesin koncepte divergjente për të: dikush e identifikon me djalin ‘njeri-frymë’ të Zotit, të…

Read more
1 2 3