TwitterFacebookPinterestGoogle+

Libri “Kënga e këngëve”

Rezart Beka Libri Kënga e këngëve   Problemet që shfaqen gjatë studimit të këtij libri janë të shumta dhe disa prej tyre cënojnë drejtpërdrejt besueshmërinë e tij.   1. Autorësia dhe datimi   Autorësia. Libri, në hyrjen e tij (1:1), na siguron se kjo vepër është shkruar e tëra nga vetë mbreti Salomon. Mirëpo RSV e…

Read more

Kush, si dhe pse u ndryshua Bibla

Rezart Beka Ky libër është një ndër ato pak vepra të kritikës tekstuale që janë hartuar me mendimin për të qenë të lexueshme edhe nga publiku i gjerë, ndërkohë që kjo shkencë, sipas autorit të librit, për më se 300 vjet ka vuajtur nga mungesa e lexuesve1. Në të vërtetë, përpara këtij libri, e vetmja…

Read more

Kush, si dhe pse u ndryshua Bibla

Rezart Beka Ky libër është një ndër ato pak vepra të kritikës tekstuale që janë hartuar me mendimin për të qenë të lexueshme edhe nga publiku i gjerë, ndërkohë që kjo shkencë, sipas autorit të librit, për më se 300 vjet ka vuajtur nga mungesa e lexuesve1. Në të vërtetë, përpara këtij libri, e vetmja…

Read more

Kush i shkroi ungjijtë?

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i autorit Bart Ehrman me titull: “A Brief Introduction to the New Testament”; Oxford University Press, USA (February 19, 2004)  Të krishterët proto-ortodoks të shekullit të dytë, shumë dekata pasi shumica e librave të Dhjatës së Re ishte shkruar, pohonin se ungjijtë e përzgjedhur prej tyre ishin shkruar nga dy…

Read more

Zoti në shkrimet hebraike

S. DAVID SPERLING Fragment i marrë nga artikulli i David Sperling-ut shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Terminologjia biblike për hyjnoren  Emri i përveçëm për Zotin, ndaj të cilit, nga autorët biblikë, kërkohet adhurimi i plotë i Tij shkruhet duke përdorur bashkëtingëlloret YHVH. Ky tetragram, i cili gjendet mëse 6.600 herë në Bibël,…

Read more

Shtatë shtyllat e urtësisë së shkollarëve biblikë

Robert W. Funk & Roy W. Hoover Fragment i shkëputur nga libri i Robert W. Funk dhe Roy W. Hoover me titull: “The Five Gospel: The Search for the Authentic Words of Jesus, Macmillan Publishing Company, New York 1993 Kërkimi për Jezusin historik është  nxitur nga perspektiva e të vështruarit të Jezusit përmes lenteve të arsyes…

Read more

Integriteti i tekstit të ungjillit sipas Gjonit

Helmut Koester Fragment i shkëputur nga libri i autorit Helmut Koester me titull: “Ancient Christian Gospel, Trinity Press International, Pennsylvania 1990 Nuk duket se teksti i ungjillit sipas Gjonit, ashtu siç gjendet në dorëshkrimet më të vjetra, të jetë ruajtur në formën origjinale pa ndryshime. Gjoni 21, ndonëse i përket një periudhe të hershme të transmetimit të…

Read more

Kush e shkroi ungjillin sipas “Gjonit”

Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Ungjilli i Gjonit tërheq vëmendjen për ekzistencën e një dëshmitari okular në kryqëzimin e Jezusit (19:35), që mesa dukej është “dishepulli i preferuar i Jezusit”1 (19:26). Gjoni 21:20, 24 pohon se ky dishepull…

Read more

Ungjilli i Thomait

John Dominic Crossan Fragment i shkëputur nga libri i autorit John Dominic Crossan me titull: “The Birth of Christianity”, HarperSan Francisco, New York 1999   Ungjilli i Thomait nuk është, pikë së pari, një nevojë hipotetike (si burimi Q) por një dokument ekzistues i disponueshëm pjesërisht në gjuhën greke (në fragmente nga dorëshkrime të ndryshme)…

Read more

Triniteti në këndvështrimin hebraik

Kaufman Kohler & Krauss Samuel Triniteti është dogma themelore e krishterimit; ai është koncepti i bashkimit në një Zot të vetëm të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, kuptuar si tre persona infinit. Ishte koncili i Nikesë, më veçanërisht kredo atanasiane që e para i dha dogmës formulimin e saj përfundimtarë: “dhe besimi i krishterë…

Read more
1 2 3