TwitterFacebookPinterestGoogle+

A është i Drejtë Zoti sipas Biblës?

Marsel Cara  Hyrje Në librin biblik të Zanafillës 18:23-25, profeti Abraham pasi mëson se qyteti i Sodomës do të shkatërrohet nga Zoti, ngre dy pyetje në lidhje me drejtësinë e Zotit: A do të shkatërrohet me të padrejtin edhe i drejti? A do të jetë Gjykuesi i mbarë botës i Drejtë? Problemi teologjik i Drejtësisë Hyjnore…

Read more

Ndryshime tekstuale ne Bibël lidhur me statusin e gruas

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i “Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why”, (Harper One 2007, kap. 4) Gruaja dhe teksti i shkrimeve   Diskutimet rreth rolit të gruas nuk kanë luajtur një rol dhe aq të madh në përçimin e tekstit të Dhiatës së Re, por gjithsesi ato…

Read more

Muhamedi në Bibël: Kush ishte Parakleti?

Benjamin Keldani Fragment i shkëputur nga libri i Benjamin Keldanit, “Muhamedi në Bibël”, (Botime Erasmus, 2004)“PARAKLETI” NUK ËSHTËFRYMA E SHENJTË Në këtë artikull mund të diskutojmë tani për “Parakletin” e famshëm të Ungjillit të Katërt. Jezu Krishti, sikurse Gjon Pagëzori, lajmëroi ardhjen e Mbretërisë së Perëndisë, ftoi njerëzit në pendesë dhe i pagëzoi ata për shlyerjen…

Read more

Plaga e Odiseut

Erich Auerbach Fragment i shkëputur nga Erich Auerbach, “Odysseus’ Scar” from “Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature”, trans. Willard R. Trask. Princeton, 1953, repr. 1974, chapter one.  © websiti www.erasmusi.org Lexuesit e Odisesë e mbajnë mend shumë mirë skenën prekëse dhe të mirorganizuar tek  Kënga  XIX ku Odiseu më së fundi mbërrin në shtëpi,…

Read more

Falsifikime në emër të Palit të bëra në Bibël

Bart D. Ehrman     Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged” (Harper One, 2011), f. 79-115.  Kur në vitin 1971 u bëra i krishterë dhe anëtar i Kishës “Instituti jeta e re” (borne again) isha i etur të lexoja dhe mësoja gjithçka që mundesha rreth Shkrimeve të shenjta. Në…

Read more

Doktrina e krijimit në një epokë të kozmologjisë shkencore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut: “An Introduction to Systematic Theology”, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (March 19, 1991), f. 37-53 Një nga problemet më të mëdha dhe të vazhdueshme të besimit të krishterë në Zot paraqitet nga vështirësia e të lidhurit të konceptit të Perëndisë me botën e natyrës dhe…

Read more

Mjedisi në këndvështrimin hebre

Normon Solomon   Fragment i shkëputur nga libri “Abraham’s Children”, t&t clark 2005. Fjala ‘ekologji’, e derivuar nga termi grek oikos (‘shtëpi’), mund të interpretohet lehtësisht si “shkenca e kuptimit dhe përkujdesjes për shtëpinë tonë”. Ekziston vetëm një shtëpi, ne duhet ta ruajmë planetin tonë, ti përdorim së bashku dhe në mënyrë të paqshme burimet…

Read more

Pali në këndvështrimin hebraik

Kaufmann Kohler Themeluesi i vërtetë i Kishës së krishterë si një njësi e kundërt me Judazimin, ka lindur para vitit 10 (e.r.s.) dhe ka vdekur pas vitit 63 (e.r.s.). Dokumentet të cilat përmbanin këndvështrimet dhe opinionet e kundërshtarëve të Palit dhe të rrymës së tij (Paulinizëm) nuk kanë mbijetuar deri në ditët tona, dhe historia…

Read more

Shlyerja e mëkatit në Dhjatën e Vjetër

Rabin Michael Skobac Një prej shtyllave kryesore të teologjisë së krishterë është edhe ideja sipas së cilës e vetmja mënyrë për të arritur shpëtimi nga mëkati është përmes kryerjes së një kurbani gjaku i të cilit derdhet në vendin tonë. Kjo ide shprehet qartësisht në librin e Dhjatës së Re të titulluar libri i Hebrenjve,…

Read more
1 2 3